2008/2009. õa \ ÕPPEAINED \ RELIGIOONIÕPETUS

RELIGIOONIÕPETUS


Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil  http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Olümpiaadi I vooru, kirjalike tööde (essee) esitamise tähtaeg on 2. märts 2009.
Tööd saata e-aadressile toomas@htg.tartu.ee

Religiooniõpetuse olümpiaadi II voor toimub 4. - 5. aprillil 2009 Tartus.