2017/2018. õa \ ÕPPEAINED \ EESTI KEEL (VÕÕRKEELENA)

EESTI KEEL (VÕÕRKEELENA)

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Eesti keel (võõrkeelena) olümpiaadi eelvooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2018

Tööd saata e-postiga aadressil raili.pool@ut.ee (kirja manuses Wordi failina, faili algusesse kirjutada autori autori ees- ja perekonnanimi, kool, klass ja õpetaja nimi).

Eesti keel (võõrkeelena) olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 9. - 12. klassi õpilastele toimub 17. märtsil 2018 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee