2017/2018. õa \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Filosoofiaolümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2018 aadressile  leoluks@hot.ee

Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 29. märtsist - 1. aprillini 2018 Tartu Ülikoolis.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad toimub  23. -27. mail 2018. aastal Montenegros.