2017/2018. õa \ ÕPPEAINED \ USUNDIÕPETUS

USUNDIÕPETUS

Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Usundiõpetuse olümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 5. veebruar 2018.

Usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoor toimub 16. - 17. märtsil 2018 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee