2017/2018. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 6. - 7. klasside õpilastele toimub 10. jaanuaril 2018 ajavahemikus kell 10.00 - 14.00. 

Bioloogiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub 11. jaanuaril 2018 kell 13.00 - 15.00. 

Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 3. veebruaril 2018 Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis.

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele toimub 10. - 11. märtsil Tartus ja põhikoolide õpilastele 18. - 19. mail Madsa Spordi- ja Puhkekeskuses. Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele lõppvoorule korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub Iraanis.