2017/2018. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline elektrooniline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 14. novembril 2017 koolides. 

NB!  Tallinna piirkonnavoor toimub 2017/2018. õppeaastal kolmes koolis:

7.  klasside õpilastele 9. detsembril 2017 kell 9.00 - 11.30 Tallinna Reaalkoolis,

8. klasside õpilastele 9. detsembril 2017 kell 12.00 - 14.30 Tallinna Reaalkoolis,

9. klasside õpilastele 9. detsembril 2016 kell 9.00 - 11.30 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis,

10.-12. klasside õpilastele 9. detsembril 2016 kell 12.00 - 14.30 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis,

vene õppekeelega koolide 7. - 12. klasside õpilastele 9. detsembril 2016 kell 9.00 - 11.30 Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis,

NB!  Piirkonnavoor on kõikide klasside (7. - 12.kl) õpilastele elektrooniline.

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 7. - 12. klasside õpilastele 11. - 12. mail 2018.

Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad toimub  2018. aasta suvel Kanadas.