2017/2018. õa \ ÕPPEAINED \ MAJANDUS

MAJANDUS

Majandusolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Majandusolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 8. märtsil 2018 Tallinna Reaalkoolis.

Üleriigiline lõppvoor toimub 10. - 12. klasside õpilastele 6. aprillil 2018 Tallinnas.