2017/2018. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Füüsika lahtine võistlus toimub laupäeval, 2. detsembril 2017.

Füüsikaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub kolmapäeval, 6. detsembril 2017.

Füüsikaolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele toimub laupäeval, 20. jaanuaril 2018 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 14. - 15. aprillil 2018 Tartus.

Astronoomia lahtine võistlus toimub 15. aprillil 2018 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisele olümpiaadile(lõppvooru) ja astronoomia lahtisele võistlusele korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub 2018. aasta juulis Portugalis.