2017/2018. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi lõppvooru kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel    http://www.teaduskool.ut.ee/olumpiaadid

Informaatika lahtine võistlus toimub 16. - 22. oktoober 2017 (vt juhendit).

Informaatikaolümpiaadi eelvoor toimub laupäeval, 18. novembril 2018 Tallinna Reaalkoolis.

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 17. - 18. veebruaril 2018 Tartus.

Tallinna õpilaste sõidu üleriigilisse lõppvooru korraldab Tallinna Haridusamet. Info sõidu korralduse kohta http://olympiaadid.haridus.ee

Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad toimub septembris 2018, Jaapanis.