2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ EESTI KEEL (võõrkeelena)

EESTI KEEL (võõrkeelena)

 
Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Eesti keel (võõrkeelena) olümpiaadi eelvooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 16. jaanuar 2012.

Eesti keel (võõrkeelena) olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 26. - 27. märtsil 2012 Tartu Ülikoolis.