2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ VENE KEEL (võõrkeelena)

VENE KEEL (võõrkeelena)

 
Vene keel ( võõrkeelena) olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Vene keel võõrkeelena olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 18. veebruaril 2012
Tallinna Prantsuse Lütseumis.

Vene keel võõrkeelena olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 10. - 12. klasside õpilastele
12. - 13. märtsil Tallinna Ülikoolis.

Vene keel võõrkeelena olümpiaadi piirkonnavoorus osalemiseks on registreerimise tähtaega pikendatud kuni neljapäevani, 9. veebruarini 2012.