2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ INGLISE KEEL

INGLISE KEEL

 
Inglise keele olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Inglise keele olümpiaadi eelvooru kirjalike tööde esitamise tähtaeg on 30. jaanuar 2012.

Inglise keele olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 2. - 3. märtsil Tartu Ülikoolis.