2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA

 
Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Filosoofiaolümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 27. veebruar 2012.

Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 5. - 8. aprillil 2012 Tartu Ülikoolis.