2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA


Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http//www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Tallinna ülelinnaline koolivoor 7. klasside õpilastele toimub 4. oktoobril 2011 Tallinna Loomaaias.

Ülelinnalise koolivooru ülesanded 6. klasside ja 8. - 12. klasside õpilastele edastatakse Haridusameti olümpiaadide lehel http://olympiaadid.haridus.ee 17. oktoobril 2011.

Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 21. jaanuaril 2012 Tallinna Inglise Kolledžis.

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele 3. - 4. märtsil 2012 Tartu Ülikoolis ja põhikoolide õpilastele 18. - 20. mail (toimumiskoht teatatakse hiljem).

Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub 2012. aasta suvel Singapuris.