2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

 
Geograafiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor toimub 16. novembril 2011.

Tallinna piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele 10. detsembril 2011 Pelgulinna Gümnaasiumis.

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 11. - 13. mail 2012 Otepääl.

Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad toimub 21. - 26. augustil 2012 Saksamaal.