KEEMIA

  Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor toimub 6. detsembril 2011. Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 4. veebruaril 2012 Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 30. - 31. märtsil 2012 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klassi õpilased.

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud 8. klassi õpilastele toimub huvipäev Tartus 20. aprillil 2012. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab keemiaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid > keemia

Rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 2012. aasta suvel USA-s.