2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

 
Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor toimub 1. detsembril 2011.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 14. jaanuaril 2012 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 10. - 11. märtsil 2012 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub 15.- 24. juuli 2012 Eestis.