2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

 
Informaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel   
http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Informaatikaolümpiaadi eelvoor toimub 17. detsembril 2011 (vt juhendit).

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 18. - 19. veebruaril 2012 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad 2012. aasta suvel Itaalias.