2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ USUNDIÕPETUS

USUNDIÕPETUS

 
Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Usundiõpetuse olümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 6. veebruar 2012.

Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 16. - 17. märtsil 2012 Tartus.