2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ MUUSIKAÕPETUS

MUUSIKAÕPETUS

 
Muusikaõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Muusikaõpetuse olümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 27. jaanuaril 2012 Eesti Muusikaakadeemias.

Muusikaõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 18. veebruaril 2012 Eesti Muusikaakadeemias.

Rahvusvaheline muusikaõpetuse olümpiaad toimub 25. - 29. aprillil 2012 Eestis.