AJALUGU

 
Ajaloo-olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ajaloo-olümpiaadi ülelinnaline koolivoor toimub 16. jaanuaril 2012.

Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele 11. veebruaril 2012 Tallinna Nõmme Gümnaasiumis.

Ajaloo - olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 21. märtsil 2012 Tartus.
Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klassi õpilased.