2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ SOOME KEEL

SOOME KEEL

 
Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Soome keele olümpiaad toimub 13. aprillil 2012 Tartu Ülikoolis.