2011/2012. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA

MATEMAATIKA

  Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor toimub 22. novembril 2011. Tallinna piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele 28. jaanuaril 2012 Tallinna Laagna Gümnaasiumis.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 14. - 15. aprillil 2012 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klasside õpilased.

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud 7. - 8. klasside õpilastele toimub matemaatika huvipäev Tartus 20. aprillil 2012. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab matemaatikaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  > matemaatika

Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad toimub 2012. aasta suvel Argentiinas.