2012/2013. õa \ TULE JA OSALE ! 

TULE JA OSALE ! 

 

  2012/2013. õppeaastal on Teil võimalus osaleda olümpiaadidel ja panna oma teadmised proovile ning saada juurde uusi teadmisi ja kogemuse võrra rikkamaks.   

Käesoleval õppeaastal toimuvad olümpiaadid 23 erinevas õppeaines. 

Et osaleda ülelinnalistel olümpiaadidel (piirkonnavoorudel), on kaks võimalust - 

kas võtta osa mõne olümpiaadi ülelinnalisest koolivoorust, näiteks bioloogias, geograafias, matemaatikas, füüsikas, keemias, õpioskustes

või eelregistreerida end osavõtjaks informaatika, emakeele, muusikaõpetuse, saksa keele, inglise keele, käsitöö ja kodunduse, tööõpetuse, lingvistika, vene keel võõrkeelena, loodusteaduste või majanduse olümpiaadile.

 Kogu info olümpiaadide kohta on juhendites  http://olympiaadid.haridus.ee 2012/2013.õppeaasta > õppeained.         

                                             Edukat osalemist olümpiaadidel!