2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ FILOSOOFIA

FILOSOOFIA

  Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Filosoofiaolümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2013.

Filosoofiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 28. - 31. märts 2013 Tartu Ülikoolis.