2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ BIOLOOGIA

BIOLOOGIA

 Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http//www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid   

Tallinna ülelinnaline koolivoor 7. klasside õpilastele toimub 9.oktoobril 2012 Tallinna Loomaaias.   

Ülelinnalise koolivooru ülesanded 6. klasside ja 8. - 12. klasside õpilastele edastatakse Haridusameti olümpiaadide lehel http://olympiaadid.haridus.ee  12. oktoobril 2012.   

Tallinna piirkonnavoor 6. - 12. klasside õpilastele toimub 2. veebruaril 2013 Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis.

Bioloogiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor gümnaasiumide õpilastele 9. - 10. märtsil 2013 Tartu Ülikoolis ja põhikoolide õpilastele 17. - 19. mail 2013 Karepal.

Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad toimub 2013. aasta suvel.