2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ GEOGRAAFIA

GEOGRAAFIA

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Geograafiaolümpiaadi ülelinnaline koolivoor 7. - 12. klasside õpilastele toimub 9. novembril 2012.                                                                             

Tallinna piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele 8. detsembril 2012 Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis. 

Geograafiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 7. - 12. klasside õpilastele 10. - 12. mail 2013 Rakveres.