KEEMIA

Keemiaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor toimub 5. detsembril 2012.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 12. jaanuaril 2013 Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

Keemiaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 15. - 16. märtsil 2013 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klassi õpilased.

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoorudes (üleriigiliselt) hästi osalenud 8. klassi õpilastele toimub huvipäev Tartus 12.aprillil 2013. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab keemiaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid > keemia

Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi Tallinna korraldab Tallinna Haridusamet (vt Teade huvipäeval osalejatele).

Rahvusvaheline keemiaolümpiaad toimub 2013. aasta suvel.