2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ FÜÜSIKA

FÜÜSIKA

  Füüsikaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor toimub 10. detsembril 2012.

Tallinna piirkonnavoor 8. - 12. klasside õpilastele 26. jaanuaril 2013 Tallinna Reaalkoolis.

Füüsikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 13. - 14. aprillil  2013 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad toimub 2013 suvel.