2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ INFORMAATIKA

INFORMAATIKA

  Informaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel    http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Informaatikaolümpiaadi eelvoor toimub 15. detsembril 2012 (vt juhendit).

Informaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor 16. - 17. veebruaril 2013 Tartu Ülikoolis.

Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad 2013. aasta suvel