2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ USUNDIÕPETUS

USUNDIÕPETUS

  Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Usundiõpetuse olümpiaadi esseede esitamise tähtaeg on 4. veebruar 2013.
Tööd saata aadressile   toomas@htg.tartu.ee

Usundiõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 15. - 16. märtsil 2013 Tartus.