2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ SOOME KEEL

SOOME KEEL

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Soome keele olümpiaad 10. - 12. klassi õpilastele toimub 5. aprillil 2013 Tartu Ülikoolis.

Olümpiaadile registreerimise tähtaeg on 28. veebruar 2013.