2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ ÜHISKONNAÕPETUS

ÜHISKONNAÕPETUS

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi elektrooniline eelvoor 9. - 12. klassi õpilastele toimub 8. veebruaril 2013.

Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor 20. märtsil 2013 Tartu Ülikoolis.