2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ ASTRONOOMIA

ASTRONOOMIA

  Astronoomia lahtise võistluse üleriigiline juhend ja info võistluse kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee

Astronoomia lahtine võistlus toimub 14. aprillil 2013 Tartu Ülikoolis. Registreerimine olümpiaadiks aadressil  olympiaad@ut.ee  kuni 13. aprillini.

Rahvusvaheline astronoomiaolümpiaad toimub 2013. aasta sügisel.