2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA

MATEMAATIKA

  Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Ülelinnaline koolivoor toimub 27. novembril 2012.

Tallinna piirkonnavoor 7. - 12. klasside õpilastele 19. jaanuaril 2013 Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis.

Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 6. - 7. aprillil 2013 Tartu Ülikoolis. Üleriigilises lõppvoorus osalevad 9. - 12. klasside õpilased.

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalenud 7. - 8. klasside õpilastele toimub matemaatika huvipäev Tartus 12. aprillil 2013. Huvipäevale kutsutute nimekirja koostab matemaatikaolümpiaadi üleriigiline ¾ürii ja nimekiri on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid  > matemaatika

Huvipäeval osalejate sõidu Tartusse ja tagasi Tallinna korraldab Tallinna Haridusamet (vt Teade huvipäeval osalejatele).

Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad toimub 2013. aasta suvel