2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ EESTI KIRJANDUS

EESTI KIRJANDUS

Olümpiaadi üleriigiline juhend ja info olümpiaadi kohta on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Eesti kirjanduse olümpiaad toimub kolmes vanuseastmes  (7. - 8. klass, 9. - 10. klass ja 11. - 12. klass). Eelvooru tööna kirjutavad 9. - 12.klassi õpilased vastavalt etteantud teemale uurimistöö ja 7. - 8. klassi õpilased kirjandi. 

Kirjalikud tööd saata hiljemalt 21. jaanuariks 2013 postiaadressile: Kirjandusolümpiaad Eesti kirjanduse ja teatriteaduse osakond Tartu Ülikool Ülikooli 18, 50090 Tartu

Eesti kirjanduse olümpiaadi lõppvoor toimub 1. - 2. märtsil 2013 Tartu Ülikoolis.