2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ MATEMAATIKA \ TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TALLINNA PIIRKONNAVOOR

TÜ Teaduskooli teade 25.01.2013: Piirkondadest laekunud matemaatikaolümpiaadi protokollide alusel määras üleriigiline ¾ürii igas klassis punktisumma alampiiri, millest alates kuuluvad tööd ¾ürii poolt ülehindamisele ühtsete kriteeriumite põhjal. Alampiirid klasside kaupa: 7. klass - 30 punkti, 8. klass - 29 punkti, 9. klass - 20 punkti, 10. klass - 22 punkti, 11. klass - 19 punkti, 12. klass - 19 punkti.

Tallinnast edastatakse üleriigilisele ¾üriile 29.01.2013 kõik olümpiaaditööd, millised saavutasid vähemalt eelpool loetletud punktisumma.

Üleriigiline ¾ürii vaatab läbi saabunud tööd ning vajaduse korral ühtlustab hindamist. Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru kutsutute nimed tehakse teatavaks hiljemalt 19. veebruaril 2013 TÜ Teaduskooli kodulehel http://www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid   Matemaatikaolümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 6. - 7. aprillil 2013 Tartus.