2012/2013. õa \ ÕPPEAINED \ INIMESEÕPETUS

INIMESEÕPETUS

  Olümpiaadi üleriigiline juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel  http://teaduskool.ut.ee/olympiaadid

Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor toimub 25. aprillil 2013 ja on veebipõhine. Olümpiaadile on oodatud õpilased 5. - 8. klassini.

Registreerimine 1. - 14. aprill aadressil  www.inimeseopetus.eu

Inimeseõpetuse olümpiaadi üleriigiline lõppvoor toimub 24. septembril 2013 Tallinnas Tervise Arengu Instituudis.