2014/2015. õa

2014/2015. õa

Olümpiaad on mitmevooruline ainevõistlus, millel osalemine eeldab vastava kooliastme ainekava põhjalikku tundmist. Väga heade tulemuste saavutamiseks olümpiaadil tuleb õpilastel eelnevalt teha ka iseseisvat tööd, sest osa ülesandeid on koostatud erialase kirjanduse põhjal.   Olümpiaadiks ettevalmistumisel on abiks õpilase ja juhendaja-õpetaja hea koostöö.  olympiaad 

Enamik olümpiaade viiakse läbi esmalt koolivooruna, mille parimad võistlevad edasi piirkonnavoorus (ülelinnalises). Piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilased kutsutakse üleriigilistele võistlustele.   Üleriigilistel võistlustel väga häid teadmisi näidanud õpilastest komplekteeritakse võistkonnad, kes esindavad Eestit rahvusvahelistel olümpiaadidel ja võistlustel. 2014/2015. õppeaastal toimuvad olümpiaadid 27 erinevas õppeaines.   

Olümpiaadide korraldamist Tallinna üldhariduskoolide õpilastele koordineerib Sirje Rei (Tallinna Haridusamet) sirje-anne.rei@tallinnlv.ee, telefon 6404 597).  Info olümpiaadide kohta on aadressil http://olympiaadid.haridus.ee Koolidele edastatakse olümpiaadide infot ka koolilisti kaudu O-INFO teadetena.   

Üleriigiliselt koordineerib olümpiaadide korraldamist Tartu Ülikooli Teaduskool http://www.teaduskool.ut.ee, telefon 7375 580.