2014/2015. õa \ TULE JA OSALE ! 

TULE JA OSALE ! 

 2014/2015. õppeaastal on Teil taas võimalus osaleda olümpiaadidel ja panna oma teadmised proovile ning saada juurde uusi teadmisi ja kogemuse võrra rikkamaks.   

Käesoleval õppeaastal toimuvad olümpiaadid 26 erinevas õppeaines. 

Et osaleda ülelinnalistel olümpiaadidel (piirkonnavoorudel), on kaks võimalust - 

kas võtta osa mõne olümpiaadi ülelinnalisest koolivoorust, näiteks bioloogias, geograafias,  matemaatikas, füüsikas, keemias, õpioskustes

või eelregistreerida end osavõtjaks emakeele, inglise keele, saksa keele, soome keele, vene keel võõrkeelena, inimeseõpetuse, ühiskonnaõpetuse. loodusteaduste, kunsti, käsitöö, kodunduse, tööõpetuse, informaatika või majanduse olümpiaadile.

On ka võimalus saata emakeele, rahvaluule, eesti keel võõrkeelena, vene keel emakeelena või filosoofia kirjalik eeltöö üleriigilisele ¾üriile ja saades tööle positiivse hinnangu, kutsutakse Teid osalema olümpiaadi üleriigilisse lõppvooru.

Igal aastal osalevad Eesti õpilased 11 rahvusvahelisel olümpiaadil. 2013/2014. õppeaastal võrdlesid 27 Tallinna õpilast oma teadmisi maailma parimatega, kaasa toodi 13 hõbe - ja 17 pronksmedalit.

 

Schwerin - Tallinn matemaatikaolümpiaad 12. klassi õpilastele toimub 12. novembril 2014 Tallinna Südalinna Koolis. Palume õpilased olümpiaadile registreerida kooli matemaatikaõpetajal või õppealajuhatajal. Registreerimise tähtaeg 3. november. Lisainfo: 12. klassi õpilaste asemel võivad osaleda ka 11. klassi õpilased. Saksamaal koostatud ülesanded on seekord ühtsed nii 11. klassile kui 12. klassile.

Teadmiste võistlus 2014 koolide võistkondadele toimub 27. novembril 2014. Tallinna 21. Koolis. Registreerimine tähtaeg 5. november.

 

Kogu info olümpiaadide ja võistluste kohta on juhendites  http://olympiaadid.haridus.ee 2014/2015.õppeaasta > õppeained.         

                                   Edukat osalemist olümpiaadidel ja võistlustel!